دفاتر تسهیل گری روی حوزه ماموریتی خود تمرکز  ...

دفاتر تسهیل گری روی حوزه ماموریتی خود تمرکز ...

دفاتر تسهیل گری روی حوزه ماموریتی خود تمرکز بیشتری داشته باشند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، حمیدرضا موحدی زاده در آئین گشایش دفتر توسعه محله شقایق و گلدیس(نُه دره) در منطقه 9 شهرداری مشهد اظهارکرد: هرچند باید دفاتر تسهیل گری نقش حمایت کننده خود را از بهبود شرایط محلات همچون وضعیت امنیت و بهداشت داشته باشند، اما ماموریت اصلی این دفاتر همان بازآفرینی محلات مورد هدف است که باید در این زمینه نقش آفرینی ویژه ای داشته باشند.

وی ابرازامیدواری کرد: با برنامه ریزی و هدف گذاری های ویژه ای که برای دفاتر تسهیل گری صورت پذیرفته است، اهداف بازآفرینی در محلات مورد هدف این طرح پیاده سازی شده و رضایت شهروندان جلب شود.

رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به برنامه این هفته اعضای این کمیته برای بازدید از پروژه های شهری و افتتاح دفتر تسهیل گری نُه دره تصریح کرد: افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری برای محیط زندگی شان از مهم ترین اهداف دفاتر تسهیل گری است تا با همکاری دستگاه های ذیربط و به تدریج شاهد افزایش کیفیت زندگی در نقاط مختلف شهر که دارای مشکلات کالبدی هستند، باشیم.

وی اعتمادسازی برای شهروندان را از مهم ترین مسئولیت های دفاتر تسهیل گری دانست و بیان کرد: دفاتر تسهیل گری باید با تمرکز روی مسئولیت ویژه ای که بر عهده دارند، نسبت به بهسازی محیط زندگی شهروندان اقدام کنند و رسیدگی به امور دیگر اهالی محلات باید از سوی شوراهای اجتماعی محله مورد پیگیری قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مشهد

    منبع خبر

    شورای شهر مشهد

    شورای شهر مشهد یک شورای شهر در شهر مشهد می باشد

      نظرات