معماری خوب سرمایه یک ملت است

شهردار منطقه سه تهران گفت: در بخش نماهای شهری با یک پدیده اتفاق افتاده مواجه هستیم که خودش را به ما تحمیل کرده و بر این اساس موضوع نما در شهر مغفول مانده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات