برگزاری دوره آموزشی مدیریت تشریفات،اصول و فنون مذاکره و آشنایی با مالیات

برگزاری دوره آموزشی مدیریت تشریفات،اصول و فنون مذاکره و آشنایی با مالیات

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در نظر دارد سمینارهای آموزشی - تخصصی ویژه اعضا محترم انجمن / اتحادیه / کانون / شورا / سمن های گلستان را با حضور اساتید بنام و مطرح کشوری در محل اتاق بازرگانی گرگان به نشانی ( گرگان ، میدان ولیعصر، خیابان شهید نامجو، نبش کوچه ۸ ) برگزار نماید.

۱- مدیریت تشریفات با رویکرد میزبانی از هیات های تجاری - شنبه ۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۹ صبح الی ۱۲

۲- اصول و فنون مذاکره با مقامات دولتی و خصوصی - چهارشنبه ۹۸/۱۲/۷ ساعت ۹ صبح الی ۱۲

۳- آشنایی با مالیات و قوانین مالیاتی - چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۹ صبح الی ۱۲

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات