كسب شش رتبه برتر استان اصفهان در بيست و يكمين همايش ملي واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز كشور

كسب شش رتبه برتر استان اصفهان در بيست و يكمين همايش ملي واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز كشور

استان اصفهان در بيست و يكمين همايش ملي واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز كشور شش رتبه برتر كشور را كسب كرد.

به گزارش«پارما» 77 واحد صنعتي سبز كشور با حضور عيسي كلانتري معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط‌ زيست و بيژن زنگنه وزير نفت ، هم‌زمان با بيست و يكمين همايش ملي واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز معرفي شدند.

از 77 واحد سبز 56 واحد صنعتي و 21 واحد خدماتي هستند كه از اين ميان 4 واحد صنعتي برگزيده و 51 واحد صنعت سبز، 3 واحد خدمات برگزيده و 18 واحد خدمات سبز را شامل مي‌شوند.

استان اصفهان در بيست و يكمين همايش ملي واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز كشور شش رتبه برتر را كسب كرد، بر اين اساس  در اين همايش از يك صنعت برگزيده سبز و چهار صنعت سبز و يك واحد خدماتي سبز استان اصفهان تقدير به عمل آمد. در اين همايش ملي دكتر ايرج حشمتي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و پنج تن از ديگر مديران كل استاني حفاظت محيط زيست نيز به دليل مديريت بهينه و اثربخش در ترغيب واحدهاي صنعتي خدماتي تحت پايش و نظارت خود به رعايت الزمات زيست محيطي، با اهداي لوح سپاس از سوي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور مورد تقدير قرار گرفتند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات