طرح جامع صنعت ساختمان تدوین می‌شود/ تشکیل دبیرخانه شورای تشکل‌های صنعت ساختمان به زودی

طرح جامع صنعت ساختمان تدوین می‌شود/ تشکیل دبیرخانه شورای تشکل‌های صنعت ساختمان به زودی

محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این جلسه اعلام کرد: هدف از این جلسه، هفمکری و استفاده از توان بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای صنعت ساختمان برای رونق و کیفیت دادن به ساخت و ساز در کشور است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ضرورت دارد تا دبیرخانه‌ای تحت‌عنوان شورای تشکل‌های صنعت ساختمان متشکل از دولت و تشکل‌های صنعت ساختمان ایجاد شود که این تشکل می‌تواند ذیل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و یا مستقل به فعالیت خود ادامه دهد، افزود: در صنعت ساختمان بازیگران و دست‌اندرکاران متعددی وجود دارد که تقریبا حدود اختیارات هیچکدام به روشنی مشخص نشده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات