افزایش ۳۰ درصدی پرداخت کنندگان عوارض با ارائه تخفیف های ۲۰ درصدی / ۳ ...

افزایش ۳۰ درصدی پرداخت کنندگان عوارض با ارائه تخفیف های ۲۰ درصدی / ۳ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات