بهره برداری از پروژه تعریض پل پرتوی و جاده دسترسی به شاندیز تا ۲۵ ...

بهره برداری از پروژه تعریض پل پرتوی و جاده دسترسی به شاندیز تا ۲۵ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات