ملک تاریخی محسنی عراقی تملک شد/این ملک ارزشمند موزه اسناد تاریخی شهردا...

ملک تاریخی محسنی عراقی تملک شد/این ملک ارزشمند موزه اسناد تاریخی شهردا...ملک تاریخی محسنی عراقی با مساحت ۱۲۱۴ متر مربع عرصه و ۶۴۰ متر مربع اعیانی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال، توسط شهرداری اراک تملک شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، مهندس شفیعی در این خصوص گفت: تملک ملک محسنی عراقی پس از مکاتبات انجام گرفته در سال ۹۱ با شورای اسلامی شهر و صدور مجوز، شروع و پیگیری گردید.

وی خاطر نشان کرد: در راستای تملک این بنای با ارزش تاریخی، مکاتبات لازم جهت کارشناسی و قیمت گذاری در سال ۹۲ انجام پذیرفت و طی سال ۹۵ بهای بخشی از ملک مذکور پرداخت گردید( قدرالسهم تعدادی از ورثه پرداخت گردید).

شهردار اراک تصریح کرد: با اولویت قراردادن ملک مذکور در برنامه های سال جاری شهرداری، سرانجام در بهمن ماه ۹۸ ساختمان تاریخی مذکور به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال به صورت کامل تملک و تخلیه و در ید و اختیار شهرداری اراک قرار گرفت و به زودی بعنوان ساختمان موزه اسناد تاریخی شهرداری مورد استفاده شهروندان اراکی قرار خواهد گرفت.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات