با مشارکت و همکاری همگانی در حفظ سیما و منظر شهری اراک کوشا باشند

با مشارکت و همکاری همگانی در حفظ سیما و منظر شهری اراک کوشا باشندشهرداری اراک به منظور برگزاری پرشور انتخابات مجلس شورای اسلامی و پرشور‌تر کردن فضای انتخابات و تشویق به حضور حداکثری مردم در انتخابات، محل‌های موقت تبلیغات انتخاباتی را در نقاط مختلف شهر به ویژه در نقاط پرتردد و معابر اصلی به منظور استفاده تبلیغاتی کاندیداها و طرفداران آن‌ها و نصب موارد تبلیغاتی در نظر گرفته است.

با توجه به ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها مبنی بر عدم الصاق هر گونه نوشته و مطلب بر روی دیوارهای شهری و وظایف ذاتی سازمان سیما و منظر شهری مبنی بر نظارت بر چیدمان اماکن خصوص و عمومی در معرض دید و ساماندهی و مدیریت موضوع تبلیغات و اعلانات در سطح شهر، حدود ۱۶ نقطه تبلیغاتی موقت را به منظور استفاده در بازه تبلیغات انتخابات مجلس تعبیه نموده است.

با توجه هزینه‌های شهرداری اراک برای نظافت و پیرایش سیما و منظر شهری و حذف نازیبایی‌های محیط شهری، نصب تبلیغات انتخاباتی در مکان‌های غیرمجاز علاوه بر خسارت به منظر شهر برای شهر و شهروندان هزینه‌های سنگینی در بردارد که باید با انجام تبلیغات در مکان‌های مجاز از ایجاد هزینه‌های اضافی برای بیت المال و شهروندان جلوگیری شود.

با توجه به مواد قانونی فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نصب و الصاق هر گونه اعلامیه، عکس، پوستر و سایر موارد تبلیغاتی غیر از محل‌های در نظر گرفته و مکان‌ها و معابر عمومی خلاف قانون است. در پایان از نامزدهای نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک و طرفداران آن‌ها تقاضا می‌شود ضمن رعایت قانون و خودداری از الصاق پوستر، تراکت و پلاکارد در محل‌هایی غیر از مکان‌های تعریف شده در سطح شهر اراک، با مشارکت و همکاری همگانی در حفظ و پاکیزگی سیما و منظر شهری سهیم باشند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات