تعیین وتامین حق‌آبه زیست محیطی تالاب ها و رودخانه های در معرض خطر، اهمیت و حساسیت دوچندان دارد

تعیین وتامین حق‌آبه زیست محیطی تالاب ها و رودخانه های در معرض خطر، اهمیت و حساسیت دوچندان دارد

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، سعید محمودی در این کارگاه با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی اکوسیستم های آبی کشور را بر اساس وظایف و تکالیف قانونی برنامه های توسعه پنجم، ششم و سایر قوانین مرتبط در دستور کار خود دارد، افزود: تاکنون برنامه مدیریت جامع تعدادی از اکوسیستم های آبی کشور بر اساس رویکرد زیست بومی و مشارکت کلیه ذینفعان دولتی و غیردولتی، تهیه و با استقرار ساختارهای بین بخشی فرآیند اجرای آنها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه حوضه آبخیز رودخانه جاجرود از سرشاخه های آن واقع در شهرستان شمیرانات آغاز و تا پایین دست سد ماملو را شامل می شود، گفت: این حوضه آبخیز از لحاظ اکولوژیکی و تامین منابع آب شرب منطقه از طریق سد های احداث شده لتیان و ماملو از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و تدوین و ابلاغ مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این خصوص بیانگر اهمیت فوق العاده آن است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: با توجه به اینکه این گونه اکوسیستم ها بسیار حساس و شکننده هستند حفاظت  و احیای آنها از یک سو و از طرفی دیگر تعیین و تامین حق‌آبه زیست محیطی تالاب ها و رودخانه های در معرض خطر، اهمیت و حساسیت موضوع را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه به منظور حفظ ذخایر آبی، جلوگیری از آلودگی آب، بهره برداری بهینه از منابع آبی با توجه به کاهش نزولات جوی ناشی از تشدید پدیده خشکسالی و پیشگیری از آثار سوء مستقیم و غیر مستقیم آن بر محیط زیست و اکوسیستم منطقه از جمله کنترل کانون‌های گرد و غبار، مطالعات دو پروژه در حوزه آبخیز رودخانه جاجرود انجام شد، اظهار داشت: این دو پروژه تحت عنوان تعیین نیاز آبی و دبی ‌پایه زیست محیطی رودخانه جاجرود با همکاری پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و تدوین برنامه مدیریت جامع زیست محیطی رودخانه جاجرود با همکاری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران است.

محمودی با بیان اینکه اعتبارات این دو پروژه از محل تامین و تخصیص اعتبارات ملی سازمان حفاظت محیط زیست از سال گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: مطالعات پروژه اول به پایان رسیده است و در خصوص پروژه دوم که محور اصلی مباحث در کارگاه های مشارکتی- مشورتی است ، مطالعات در حال انجام بوده و کارگاه های مشورتی و مشارکتی، آغازی برای تحلیل های لازم و مشارکت ذینفعان و دست‌اندرکاران این حوزه  است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در این رابطه مشارکت و مساعدت فعال کلیه ذینفعان و دست اندرکاران پیرامون برگزاری کارگاه های مشارکتی - مشورتی پروژه موصوف و نشست های بعدی و ارائه نظرها و بازخوردهای گزارش کارگاه های برگزار شده، مورد تاکید محیط زیست استان است.

این گزارش می افزاید: با توجه به ضرورت مشارکت دستگاه‌های ذینفع و مرتبط استان و همکاری و تعامل لازم با مجری پروژه در ارائه اطلاعات مورد نیاز ، کارگاه دو روزه بمنظور شناسایی و دسته بندی تهدیدات و تحلیل مشکلات از طریق تشکیل گروه های کاری و تدوین اهداف راهبردی برنامه مدیریت با هدف تعیین اقدامات اولویت دار برمبنای مشکلات موجود در حوضه آبخیز رودخانه جاجرود با همکاری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در مسیر فرایند تدوین برنامه مدیریت جامعه زیست بومی حوضه آبخیز مذکور با حضور نمایندگان کلیه دستگاهها و ذینفعان مرتبط  در بیست و نهم و سی ام بهمن ماه درحال برگزاری است.

گفتنی است کارگاه بعدی شامل تکمیل جدول اقدامات اولویت دار تدوین ساختار اجرایی تدوین برنامه ها و پروتکل های پایش با هدف پیش‌نویس اولیه برنامه مدیریت جامع و تهیه نقشه های پهنه بندی و فعالیت‌های مجاز در هر زون با هدف خروجی نقشه زون بندی و نهایی سازی برنامه مدیریت جامع با هدف تدوین برنامه مدیریت جامع برگزار می شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات