پایگاه داده های مکانی محیط زیست استان قزوین راه اندازی میشود

پایگاه داده های مکانی محیط زیست استان قزوین راه اندازی میشود

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: به  منظور راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی جامع سازمان حفاظت محیط زیست  کشور دو طرح توسعه سیستم اطلاعات مکانی تحت وب و ایجاد پایگاه داده مکانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور تعریف شده است و در این نشست که اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بود، جمع آوری اطلاعات مکان توصیفی در حوزه های مختلف استان صورت گرفت.

وی تصریح کرد:  در حال حاضر  webGIS  سازمان توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی شکل گرفته و در ستاد استقرار یافته است و در ابتدای سال آینده در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها نصب و مستقر می شود.

حسن عباس نژاد ادامه داد: پروژه ایجاد پایگاه داده های مکانی سازمان با  دو استان پایلوت آغاز شده است که استان قزوین به عنوان استان پایلوت تعریف شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اظهار کرد:  مرحله جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین آغاز شده و مقرر شد  که تمامی اطلاعات مکانی و توصیفی استان توسط شرکت مشاور مهاب قدس جمع آوری، آماده سازی و بعد از تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در سامانه جانمایی و نتایج استخراج شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات