برگزاری کارگاه مبانی تعیین نیاز آبی تالابهای ساحلی-دریایی در عسلویه

برگزاری کارگاه مبانی تعیین نیاز آبی تالابهای ساحلی-دریایی در عسلویه

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، کارگاه مبانی تعیین نیاز آبی تالابهای ساحلی – دریایی در بندر عسلویه با تدریس جابر اعظمی؛ عضو هیات علمی گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان در بهمن ۹۸ برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور کارشناسان محیط زیست و برخی از اعضای سمن های زیست محیطی استان بوشهر برگزار شد، مباحثی مانند دلایل برگزاری دوره، رویکردهای اکولوژیکی، قوانین حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور، آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها، تعریف تالاب در قوانین، تعریف نیاز آبی و وجه تمایز، ویژگی های تنوع زیستی، پایداری خدمات زیستبومی، خدمات اکوسیستمی آبی، ارزیابی خدمات اکوسیستمی و انتخاب شاخص آن، کدگذاری تالابها بر مبنای کنوانسیون رامسر، شناسایی مهمترین پارامترهای کیفی آب، طبقه بندی امتیازات برای تعیین شرایط اکوسیستمهای رودخانه ای و تامین جریان زیست محیطی، مدلهای مختلف نیازهای آبی، روش موناتانا یا تنانت، دلایل ناکارآمدی روش تنانت برای اکوسیستمهای آبی ایران، روش تگزاس، روش منحنی تداوم جریان ، تعیین نیاز آبی به روش منحنی تداوم جریان، جریان پایه آبزیان،روشهای جامع نیاز آبی (هیدرولوژیک)، نمونه مطالعات نیاز آبی اکولوژیک، مطالعات فیزیکوسیمیایی (هوا و اقلیم)، فیزیوگرافی حوضه، هیدروگرافی حوضه، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی (تغذیه/تخلیه آب زیرزمینی)، مطالعات بیولوژیکی، گیاهان تالابی، جانوران تالاب، پرندگان تالاب، دوزیستان و خزندگان، شاخصهای موثر در نیاز آبی، مطالعات اقتصادی، چک لیست اطلاعات اقتصادی و اجتماعی، شناسایی مصارف عمده آب، تولیدات اقتصادی غیرمصرفی تالاب، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تلفیق اطلاعات وضع موجود و تنظیم اهداف، هدف گذاری نیاز آبی تالاب، محاسبه نیاز آبی در شرایط خشکسالی، طبقه بندی تالابها، اختصاصات محاسبه نیاز آبی تالابهای رودخانه ای مصبی، نوع خدمات کارکردها و مولفه های اصلی جریان زیست محیطی تالابهای مصبی، تفاوت نیاز آبی تالابهای ساحلی و سایر تالبها، برنامه ریزی تامین آب، برنامه ریزی آب به تالاب، ریخت شناسی تالاب و... ارائه شده است.


لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات