افتتاح چپ گرد شهید ناصری، دوربرگردان ابوطالب جلوخان فردوسی و تعریض پل ...

افتتاح چپ گرد شهید ناصری، دوربرگردان ابوطالب جلوخان فردوسی و تعریض پل ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات