دریافت کنندگان نشان مشهد پایان اسفند ماه مشخص خواهند شد

دریافت کنندگان نشان مشهد پایان اسفند ماه مشخص خواهند شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات