توجه به ایمنی و توانمند شدن آتش نشانان اولویت شورای شهر

توجه به ایمنی و توانمند شدن آتش نشانان اولویت شورای شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات