اختصاص اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای تملکات پروژه های شهری در ...

اختصاص اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای تملکات پروژه های شهری در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات