ایستگاه های دوچرخه بوستان های بانوان ارم و بهشت تجهیز می شوند

ایستگاه های دوچرخه بوستان های بانوان ارم و بهشت تجهیز می شوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات