کارشناس مهندسی ساختمان استان قزوین مطرح کرد: نشست ۱۶ سانتیمتری ساختمانهای قزوین

کلهر بیان کرد: به دلیل کاهش آب‌های زیرزمین در استان قزوین شاهد فرونشست تا ۱۶ سانتیمتر هستیم که باید توجه به مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها جدی گرفته شود. کلهر گفت: متاسفانه استان قزوین در مطالعات ژئو تکنیکی ضعیف عمل کرده و در بسیاری از موارد در در ۲۴ مبحث مقررات ملی ساختمان جدی نبوده‌ایم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات