اطلاعیه/ درخواست و ارسال کاربرگ شروع عملیات ساختمانی از طریق کارتابل سانما به صورت آزمایشی

اطلاعیه/ درخواست و ارسال کاربرگ شروع عملیات ساختمانی از طریق کارتابل سانما به صورت آزمایشی

اطلاعیه

اطلاعیه

بر اساس هماهنگی های انجام شده از روز شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ کاربرگ شروع عملیات ساختمانی از طریق سانما بصورت آزمایشی در منطقه ۴ شهرداری کرج تهیه و پس از تکمیل، کارفرما و سازنده دارای صلاحیت می توانند جهت اخذ کاربرگ شروع عملیات ساختمانی به سازمان مراجعه نمایند.


فرآیند انجام کار به شرح زیر می باشد :


۱.    کارفرما از طریق کارتابل خود درخواست شروع به کار ارسال می نماید.

۲.    پس از ارسال درخواست، پیامک به سازنده دارای صلاحیت جهت مراجعه به کارتابل و تکمیل فرآیند ارسال می گردد. سازنده با مراجعه به کارتابل آمادگی خود جهت شروع عملیات را اعلام می نماید.

۳.    پس از اعلام آمادگی سازنده دارای صلاحیت، پیامکی به تمام ناظران و مهندس نقشه بردار ارسال می گردد تا با مراجعه به کارتابل مجوز شروع عملیات ساختمانی را ظرف مدت ۴۸ ساعت  اعلام نمایند.

۴.    پس از اتمام فرآیند شروع عملیات پیامک به خدمات آزمایشگاه ارسال می گردد.

۵.    درخواست توسط کارشناس بررسی و سپس کاربرگ شروع عملیات در سه نسخه چاپ و به کارفرما و سازنده دارای صلاحیت تحویل می گردد.

۶.    کارفرما جهت ثبت کاربرگ شروع عملیات ساختمانی به شهرداری مراجعه خواهد نمود.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات