حضور مدیرکل ، معاون املاک و حقوقی ، معاون مسکن و ساختمان و رئیس اداره املاک و بانک زمین اداره کل راه...

حضور مدیرکل ، معاون املاک و حقوقی ، معاون مسکن و ساختمان و رئیس اداره املاک و بانک زمین اداره کل راه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات