جلسه کارگروه فضای اداری استان در خصوص ساختمان اداری اقتصاد دارایی استان با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان ، رییس سازمان...

جلسه کارگروه فضای اداری استان در خصوص ساختمان اداری اقتصاد دارایی استان با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان ، رییس سازمان...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات