تشکیل رصد خانه اجتماعی برای...

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: با ایجاد رصد خانه اجتماعی فعالیت‌های فرهنگی جامعه از سوی حوزه‌ها و سازمان‌های مختلف نظارت می‌شود.

عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در دیدار با خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان از یزد با بیان اینکه جای خالی رصد خانه اجتماعی برای نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی سازمان‌ها احساس می‌شود،گفت: ایجاد این رصد خانه می‌تواند هماهنگی لازم را در زمینه فعالیت‌های فرهنگی جامعه که از سوی حوزه‌ها و سازمان‌های مختلف انجام می‌شود را نظارت کند.

وی افزود: بودجه فرهنگی شهرداری 2 درصد از کل بودجه این سازمان است که صرف برگزاری رویداد‌ها و برنامه‌های مختلف فرهنگی و ورزشی یزد می‌شود و انعکاس درست این مباحث می‌تواند از حساسیت‌های جامعه در این زمینه کم کند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ادامه داد: وظایف این سازمان با بیست و شش اداره کل برابری می‌کند و در اکثر برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی استان مشارکت دارد و از این رو اقدامات فرهنگی مختلفی از سوی این سازمان برگزار می‌شود که انعکاس و اطلاع رسانی صحیح آن کمک مهمی به برگزاری موفق آن‌ها است.

ملازینلی با اشاره به حساسیت‌های ایجاد شده در زمینه برگزاری جشنواره عروسکی در یزد، افزود: تاثیر فعالیت‌های فرهنگی در دراز مدت مشخص می‌شود و باید در یزد باید هم جهانی فکر کنیم و هم جهانی عمل کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات