مديرعامل شركت توزيع برق مازندران خبر داد ؛تمام ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت مديرعامل شركت توزيع برق مازندران از تمهيدات لازم براي تامين برق پايدارمراكز اخذ آراي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مازندران خبر داد .
مهندس رضا غفاري گفت : با توجه به اهميت تامين برق مطمئن در روز برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي بويژه در اين دوره كه تمام فرآيند اخذ آراي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به صورت الكترونيكي است ، اين شركت ضمن تشكيل كارگروه تخصصي انتخابات ستاد و امورهاي توزيع ، تمهيدات لازم در سطح شهرستاهاي تابعه و بخش هاي قبل از شروع انتخابات انديشيده و تا پايان شمارش آرا در مناطق تعيين شده حضور خواهند داشت .
وي با بيان اينكه براساس هماهنگي قبلي با فرمانداري ها و ستاد انتخابات ، مناطق اخذ آرا شناسايي و كارگروههاي تخصصي تشكيل و نسبت به بكارگيري ژنراتورهاي تامين برق اضطراري اقدام شده است . راه اندازي ژنراتورهاي اضطراري ، تامين سوخت و تعيين متصدي چند روز قبل از برگزاري انتخابات ، لغو مرخصي تمام پرسنل بويژه حوزه
بهره برداري سطح شركت توزيع برق مازندران از گلوگاه تا آمل و فريدونكنار و كنترل خاموشي هاي خواسته در ايام انتخابات ، بررسي شرايط تامين روشنايي سطح شهر بويژه در مراكز اخد و شمارش آرا ، هماهنگي و همكاري بين نمايندگان ستادي و مديران امورهاي توزيع مستقر در سطح شهرستانها از جمله برنامه هاي اين شركت جهت آمادگي مقابله با موارد اضطراري برشمرد .
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران تصريح كرد : براي كنترل بيشتر شبكه هاي توزيع برق ، علاوه برمديران و معاونين و ناظران امورها ، مديران ستادي به عنوان نمايندگان مديرعامل در ستاد و امورهاي توزيع جهت نظارت بيشتر و بهتر در دوم اسفند ماه حضور خواهند يافت .
غفاري به جايگاه و اهميت مجلس در نظام اسلامي پرداخت و گفت: آنچه ما در نظام جمهوري اسلامي ايران به آن سرافرازيم وجود مجلس با اقتدار، مشروع، مقبول و كارآمد است و مجلس اميد مردم و پشتيبان دولت و راهگشاي كارهاي اساسي براي مسئولان نظام و كارگزاران كشور است.
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران مسئوليت انسان نسبت به سرنوشت خود و جامعه را از ارزشهاي مسلم دين اسلام دانست كه در آيات و روايات و سيره مسلمانان مورد تاكيد قرار گرفته است و مشاركت افراد در تصميمات سياست گذاري، اداره امور اجتماع و تعيين كارگزاران از حقوق و مسئوليت هاي اوليه هر مسلماني به حساب مي آيد.
وي حفظ ارزش ها، تقوي الهي، تحصيل رضاي الهي، انجام وظيفه براساس تكليف شرعي و ... از خصوصيات مجلس در دوران اسلامي برشمرد و بر حضور گسترده و پرشور مردم و كاركنان اين شركت در خلق حماسه سياسي تاكيد كرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات