هواپیمایی ماهان مسئول ارسال کمک های بشر دوستانه به چین

هواپیمایی ماهان مسئول ارسال کمک های بشر دوستانه به چین

شرکت هواپیمایی ماهان به دستور دولت حامی و مسئول ارسال کمک های بشر دوستانه به کشور چین بوده است.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات