سهمیه سوخت سواری‌های کرایه ای بر اساس پیمایش شد

سهمیه سوخت سواری‌های کرایه ای بر اساس پیمایش شد

باقرجوان گفت: از ابتدای بهمن طبق دستور ستاد، تمامی خودرو‌های سواری کرایه‌ای بر اساس پیمایش سهمیه سوخت خود را دریافت خواهند کرد.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات