ظرفيت شبكه فوق توزيع شهرستان اسدآباد همدان افزايش يافت

به گزارش پايگاه خبري توانير "وحيد سوري"مجري خط و پست استان همدان ضمن اعلام خبر فوق افزود:با انجام عمليات نصب و تست و راه اندازي دو دستگاه ترانسفورماتور به قدرت 30 مگاولت آمپر و بركناري ترانسهاي موجود 15 مگاولت آمپري ،ظرفيت پست اسدآباد به 60 مگاولت آمپر ارتقا ء يافت.

وي افزود: با بهره برداري از اين طرح قابليت اطمينان شبكه و تامين بار كشاورزي و شهري منطقه اسدآباد افزايش يافت و سطح پايداري شبكه فوق توزيع شهرستان مذكور ارتقا يافت .

وي در پايان افزود: اين طرح با هزينه 40ميليارد ريال ودر مدت 2ماه به انجام رسيد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات