به منظور حفاظت نيروي انساني انجام شد ؛ نصب اينترلاك ...

به گزارش پايگاه خبري توانير بنابراين گزارش، محراب رضازاده مدير امور انتقال البرز درمورد اين طرح تشريح كرد: به منظور حفظ ايمني افراد در پست­ها ، پيرامون محيط هاي خطرناك مانند بانك هاي خازني ، فنس كشي شده و درب اين محيط هاي محصور از طريق قفل مكانيكي بسته مي شود كه در بيش تر اوقات پس از مدتي اين درب ها به دليل مفقود شدن كليد قفل ها به ­صورت باز قرار مي گرفت و هر فردي در محوطه به راحتي مي توانست وارد اين محيط هاي خطرناك شود كه در برخي موارد متاسفانه باعث بروز حوادثي همچون برق زدگي براي افراد شده است.
رضازاده ادامه داد: در اين راستا امور انتقال نيروي البرز با همفكري و همياري كارشناسان متخصص به عنوان اولين امور و پيشتاز در اين امر مهم، تصميم به اجراي اينترلاك(قفل) الكتريكي بر روي درب هاي فنس خازن هاي پست­هاي تحت پوشش خود كرده است.
اين طرح از مهرماه 98 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.اينترلاك به معناي قفل دروني و چفت و بست است كه به دو نوع اينترلاك الكتريكي و اينترلاك مكانيكي تقسيم بندي مي شود: در پست هاي فشار قوي، براي ورود يا خروج صحيح تجهيزات در مدار و دسترسي پرسنل تعمير و نگهداري تجهيزات به اينترلاك هاي مناسب، نياز است تا بدين ترتيب از كليدزني غير مجاز در پست جلوگيري بعمل آمده و ايمني پرسنل براي دسترسي به پست، تضمين شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات