یکصد و بیست و نهمین جلسه ی صحن شورای شهر رشت

یکصد و بیست و نهمین جلسه ی صحن شورای شهر رشت

به روایت تصویر :
یکصد و بیست و نهمین جلسه ی صحن شورای شهر رشت
یکصد و بیست و نهمین جلسه ی صحن شورای شهر رشت
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات