جلسه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید

جلسه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای یزد با حضور مدیرعامل و دیگر اعضا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این جلسه پیشنهادهای ارسالی توسط پژوهشگران و محققین بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات