اولین کارگروه تخصصی تدوین صورت های مالی در شرکت آب منطقه ای یزد...

اولین کارگروه تخصصی تدوین صورت های مالی شرکت های تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران براساس استانداردهای جدید، برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات