برگزاری مراسم‌ نمادین تمرین مواجهه صحیح با سیلاب در...

به گزارش شبکه خبری آب ایران مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، نقطه تمرکز آموزش های آبی در سال تحصیل جاری (۹۹-۱۳۹۸) موضوع سیلاب تعیین گردیده و مقرر بود تا در پنجم اسفند ماه، همزمان با کل کشور، این آموزش ها با اجرای "تمرین مواجهه صحیح با سیلاب"، جمع بندی شود.‌

متعاقب تهدیدهای ناشی از احتمال شیوع ویروس کرونا و سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان استانی طرح، امروز شنبه سوم اسفند ۹۸ اعضای شورای هماهنگی ملی طرح (نمایندگان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، شرکت مدیریت منابع آب ایران، سازمان محیط زیست و مشاور ملی) پس از همفکری فوری، تصمیمات زیر اتخاذ و توسط رابط طرح از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در گروه های تشکیل شده با سرگروه ها و نمایندگان استانی منتشر‌ گردید:

1-    برنامه آموزش¬ها و آگاهی¬بخشی و نیز تمرینی که برای دانش آموزان با راهنمایی دبیرانشان در مدارس در 5 اسفند، برنامه ریزی شده است، کماکان ادامه داشته باشد مگر این که به تشخیص وزارت آموزش و پرورش یا اداره کل در استان ها، مدارس تعطیل شوند. طبعا در این برنامه، هیچ نوع تجمع غیر معمولی وجود ندارد (حضور دانش آموزان در مکان های ایمن تعیین شده، مشابه حضور دانش آموزان در زنگ های تفریح و یا صبحگاه و مراسم نماز است و مشکل خاصی از این بابت وجود نخواهد داشت.)
2-    در رابطه با مراسم های نمادینی که در مدارس شاخصی از هر استان، با حضور مسئولان پیش بینی شده است؛ ضمن تاکید بر این که این مراسم های نمادین، هیچ جایگاه ویژه ای در طرح و انتقال آموزش ها ندارد، هر استان بنا به شرایط و ملاحظات، در رابطه با برگزاری این مراسم تصمیم گیری نماید.
3-    تاکید مجدد می شود که با بهره گیری از فرصت تدریس کتاب انسان و محیط زیست، آموزش های مرتبط با سیلاب و نحوه مواجهه صحیح با آن، از طریق دبیران محترم و با همکاری مدیران مدارس متوسطه، براساس چارچوب راهنمای اجرای مانور، دنبال گردد.

بر این ‌اساس مراسم هایی که در آن ‌افرادی از خارج از مدرسه (مسئولان، کارشناسان دستگاه های مربوطه) با حضور در مدارس نسبت به پیشبرد تمرین مواجهه صحیح با سیلاب، بازدید و یا به اجرای بهتر ان کمک می نمودند به ماه های اینده موکول گردید و تمرکز بر روی اجرای آموزش ها با محوریت دبیران کتاب انسان و محیط زیست و تمرین آن در پنجم اسفند ماه در جمع دانش آموزان و دبیران، تداوم خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات