متقاضیان سند در اراضی تهرانسر هرچه سریعتر به تشکیل پرونده اقدام کنند

متقاضیان سند در اراضی تهرانسر هرچه سریعتر به تشکیل پرونده اقدام کنند

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران در متن این اطلاعیه آمده است:

ساکنین محترم تهرانسر

با توجه به اینکه مهلت تشکیل پرونده جهت تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی موضوع بخشنامه شماره 55439/96/600

مورخ 07/11/96 حداکثر تا پایان سال جاری می باشد . لذا ضرورت دارد متقاضیان اخذ سند در اسرع وقت جهت تشکیل پرونده به این اداره کل به نشانی ذیل مراجعه نمایند . بدیهی است به درخواستهای متقاضیان که بعد از تاریخ 28/12/98 مراجعه نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد . شایان ذکر است چنانچه متقاضیان محترم مستنداتی در خصوص سوابق واگذاری یا واریز وجه بابت عرصه ملک خود دارند ، مدارک مربوطه را در زمان مراجعه به این اداره کل ارائه نمایند . همچنین در خصوص سایر متقاضیانی که دارای سابقه تشکیل پرونده در اجرای بخشنامه فوق الاشاره می باشند ، در صورت عدم ارائه مستندات اخیر جهت تکمیل پرونده مراجعه نمایند .

نشانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران : خیابان کریم خان زند – خیابان استاد نجات اللهی شمالی – پلاک 303

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات