اتصال مجدد واحد ۳۰۵مگاواتی شماره۳ نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسری برق کشور​

اتصال مجدد واحد ۳۰۵مگاواتی شماره۳ نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسری برق کشور​

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات