کارشناسان نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه برتر درششمین کنفرانس ملی شیمی و مهندسی شیمی شدند

کارشناسان نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه برتر درششمین کنفرانس ملی شیمی و مهندسی شیمی شدند

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات