عملیات اجرایی پل ملاثانی - عنافچه در خوزستان آغاز شد

عملیات اجرایی پل ملاثانی - عنافچه در خوزستان آغاز شد

با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی پل ملاثانی به عنافچه آغاز شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات