رونق ساخت و ساز در نیمه دوم سال آینده

ساختمان سازی از یک طرف به واسطه ارزش افزوده ای که برای سازندگان ایجاد می کند، بسیار مورد توجه است و از سوی دیگر خانه دار شدن مهم ترین و اصلی ترین خواسته هر ایرانی است؛ بنابراین هم از جنبه سرمایه ای و هم از جنبه مصرفی اهمیت بالایی دارد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات