فراخوان اولين همايش ملي تنوع زيستي/ رويكردهاي نوين در حفاظت از تنوع زيستي بررسي مي‌شود

فراخوان اولين همايش ملي تنوع زيستي/ رويكردهاي نوين در حفاظت از تنوع زيستي بررسي مي‌شود

فراخوان اولين همايش ملي تنوع زيستي/ رويكردهاي نوين در حفاظت از تنوع زيستي بررسي مي‌شود

مدير كل دفتر موزه ي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي از آغاز فراخوان و دريافت مقالات اولين همايش ملي تنوع زيستي خبر داد.

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست ، محمد مدادي دبير علمي اولين همايش ملي تنوع زيستي در اين باره گفت: همايش در چهار رويكرد اصلي شناخت و معرفي تنوع زيستي كشور و مطالعات بنيادين آن، حفاظت در سطوح سه گانه بهره برداري پايدار از تنوع زيستي، و آموزش و جريان سازي در سطوح مختلف جامعه برگزار و در بيش از ده محور بر اساس ضرورت علمي و اجرايي موجود نسبت به پذيرش مقالات اقدام خواهد كرد.

وي رويكردهاي نوين در حفاظت، مديريت گونه ها و جمعيت ها، ابعاد حقوقي و بين المللي تنوع زيستي، اثرات تغييرات اقليم بر تنوع زيستي، كشاورزي پايدار، دانش بومي و مشاركت آگاهانه در حفظ تنوع زيستي را از محورهاي مهم اين همايش نام برد.

وي افزود اين همايش به مناسبت روز جهاني تنوع زيستي در خرداد ماه  با همكاري و مشاركت مراجع علمي و اجرايي مرتبط از جمله پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار، دبيرخانه مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي برگزار خواهد شد. محققان و متخصصان تا پايان اسفند ماه فرصت ارسال مقاله از طريق پايگاه اينترنتي همايش به آدرس biodiversitycongress.ir خواهند داشت.

وي همچنين با اشاره به تجربيات ارزشمندي كه كارشناسان سازمان در سطح كشور در موضوع تنوع زيستي دارندگفت: براي تشويق كارشناسان سازمان به منظور مستند سازي تجربيات علمي و عملي خود امتيازات ويژه آموزشي براي آنان در صورت پذيرش مقالاتشان منظور خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات