بشنوید | ترافیک سنگین در محورهای تهران-کرج-قزوین/ترافیک نیمه‌سنگین در محور تهران-شهریار/ احتمال سقوط بهمن در محورهای برون‌شهری شمال کشور

بشنوید | ترافیک سنگین در محورهای تهران-کرج-قزوین/ترافیک نیمه‌سنگین در محور تهران-شهریار/ احتمال سقوط بهمن در محورهای برون‌شهری شمال کشور

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات