کرونا چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟

بازار مسکن در ایران در طول ماه پیش، یک تکان بزرگ قیمتی را پشت سر گذاشت و آن افزایش قیمت نهاده‌های اصلی ساختمان‌سازی بود. سخن می‌گویند، کارشناسان خبره مسکن ثبات نسبی مسکن را برای باقی مانده ماه ۹۸ پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند افزایش قیمتی در مسکن به دلیل کرونا رخ نخواهد داد و مردم در مقابل جو روانی بنگاه‌دارها هوشیار باشند و وارد بازی این افراد نشوند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات