چهارمین جلسه شورای مجریان طرح های شرکت آب منطقه ای اردبیل در سال 98

عصر امروز چهارم اسفند ماه با حضور مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اردبیل و معاونین و نماینده مجریان طرح های شرکت چهارمین جلسه شورای مجریان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با اشاره به ضرورت مستندسازی طرح های بخش آب گفت: نماینده مجریان طرح های شرکت حتما باید نسبت به مستندسازی مراحل مختلف پروژه ها اقدام نمایند.

مهندس عباس جنگی مرنی تصریح کرد: تعیین تکلیف قراردادهای ناتمام شرکت باید در اولویت های اقداماتی نماینده مجریان طرح ها قرار گیرد تا در این مورد مشکلی نداشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به تامین منابع مالی طرح های تملک دارایی های  سرمایه ای شرکت اظهار داشت: نماینده مجریان طرح ها نسبت به پیگیری تامین مالی طرح ها همت مضاعف از خود نشان دهند.

در پایان این جلسه هر یک از نماینده مجریان طرح های مختلف شرکت نقطه نظرات خود را در خصوص مباحث مطروحه در جلسه بیان نمودند.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات