جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع تحقق برنامه اجرایی سال ١٣٩٨ و پیش بینی برنامه اجرایی سال ١٣٩٩ با حضور مد...

جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع تحقق برنامه اجرایی سال ١٣٩٨ و پیش بینی برنامه اجرایی سال ١٣٩٩ با حضور مد...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات