بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان از مجتمع بین راهی جاده ابریش...

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان از مجتمع بین راهی جاده ابریش...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات