بكارگيري فناوري تكيه گاه هاي جداساز لرزه اي در ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي  شركت برق منطقه اي سمنان،  مهندس حميد رضا معينيان، مجري طرح ساختمان معاونت طرح و توسعه  اين شركت با اشاره به قابليتها و ضرورت ترويج و توسعه استفاده از فن آوريهاي موثر در بهسازي بخش سازه ها و ساختمان ها گفت : با توجه به فراواني وقوع زلزله در ايران، تلفات جاني و خسارات اقتصادي قابل توجه ناشي از آن كه به زيرساختهاي حياتي وارد مي شود، استفاده از اين نوع فن آوريها براي بهسازي بخش سازه هاي تجهيزات و ترانسهاي مستقر در ايستگاههاي برق فشار قوي كه در مقابل زلزله آسيب پذير هستند موجب ارتقاء سطح كيفي پروژه ها خواهد بود.
مهندس معينيان ضمن اشاره به كاربردهاي نمونه هاي ارائه شده در صنعت برق افزود : استفاده از اين فناوري در راستاي اهداف پدافند غيرعامل و تقويت وحفظ زيرساخت هاي حياتي خدمت رساني در زمان بحران هايي نظير زلزله اجتناب ناپذير است.
لازم به ذكر است سمينار مذكور توسط يكي از شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتي امير كبير ارائه و طي اين نشست ضمن بررسي مباني، مزايا و معايب اين موضوع، راهكارهاي عملياتي نمودن اين فن آوري و نمونه هاي عملي و اجرا شده با اين تجهيزات تشريح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات