ضرورت‌های مهندسی و مدیریت بحران

روز مهندسی روزی است که باید با نگاهی ویژه به تخصص، حرفه‌مندی را یادآور شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات