مطالعه روی گسل‌های پایتخت

مطالعه روی گسل‌های پایتخت

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) http://www.bananews.ir/با اجرای طرح تدقیق گسل‌های شهر تهران با مقیاس یک دو هزارم (۱:۲۰۰۰) محل‌های عبور گسل‌های لرزه‌خیز در مناطق مسکونی، مشخص شده و در مرحله بعد ضوابط جدید ساخت و ساز در پهنه گسل‌ها تهیه و با تصویب آن در شورای اسلامی شهر تهران در قالب طرح جامع شهر تهران به شهرداری ارسال و اجرایی می‌شود.

به گزارش بنانیوز به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، پیش از این نقشه گسل‌های تهران در مقیاس یک پنجاه هزارم (۱:۵۰۰۰۰) تهیه شده بود که این مقیاس برای کاربری‌های شهری مناسب نبود از همین رو معاونت پیشگیری و کاهش خطرپذیری این سازمان در قالب طرح شناسایی دقیق‌تر (تدقیق) محل گسل‌های تهران با مقیاس قابل بهره‌برداری در کاربردهای شهری، نقشه تدقیق شده گسل‌ها و نقشه پهنه‌های گسلی شهر تهران را تهیه کرد.

 

    نظرات