اقدامات پیشگیرانه در فروشگاه های "شهرما" و بازارهای میوه و تره بار ...

اقدامات پیشگیرانه در فروشگاه های "شهرما" و بازارهای میوه و تره بار ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات