ممنوع شدن دریافت پول نقد از شهروندان برای استفاده از پارکینگ های الیت

ممنوع شدن دریافت پول نقد از شهروندان برای استفاده از پارکینگ های الیت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات