مسافران ایرانی در کشورهای همسایه نگران نباشند/ آغاز پروازهای یکسر خالی از امروز/ تهیه بلیت برگشت بدون پرداخت مابه تفاوت

مسافران ایرانی در کشورهای همسایه نگران نباشند/ آغاز پروازهای یکسر خالی از امروز/ تهیه بلیت برگشت بدون پرداخت مابه تفاوت

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز پروازهای برگشت مسافران ایرانی حاضر در کشورهای همسایه از امروز خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات