ساخت یک باند رفت منطقه ۲ آزادراه شمال تا پایان دولت

ساخت یک باند رفت منطقه ۲ آزادراه شمال تا پایان دولت

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکنون ۳۰۰ کیلومتر آزادراه بهره‌برداری شده است و بدین ترتیب جمع آزادراه‌هایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تکمیل و تحویل شد، موجب شد ۳۵ درصد طول آزادراه‌های کشور افزایش یابد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

  منبع خبر

  خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

  خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

  خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

  نظرات