آمادگي شوراي هماهنگي راه و شهرسازي استان ايلام براي مقابله با بحران احتمالي جاري شدن سيل

آمادگي شوراي هماهنگي راه و شهرسازي استان ايلام براي مقابله با بحران احتمالي جاري شدن سيل

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات